Innomotion Hakkında

EIT Urban Mobility’nin, Avrupa çapındaki ağına dahil olmak ister misin? EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye tarafından düzenlenen Innomotion Kentsel Hareketlilik Scale-up Programı Türkiye’den yenilikçi mobilite çözümlerini desteklemeyi hedeflemektedir. EIT Urban Mobility’nin Avrupa’daki diğer hızlandırıcı programları ve İstanbul’daki iş geliştirme servisleri ile entegre bir şekilde faaliyet gösterecek Innomotion girişimlere hızlandırıcı desteklerini verecektir.

Süre:

Girişimler 10 haftalık bir eğitim ve destek sürecinin içerisinde yer alacaklar.

Yer:

Programın tüm faaliyetleri online olarak gerçekleştirilecektir.

Çıktı:

Program sonucunda başarılı girişimler çözümlerini yatırımcılara sunacak ve EIT Urban Mobility’nin küresel networkünde görünürlüklerini artıracaklardır.

Sizi Neler Bekliyor?

 •  Mobilite odağında geliştirilmiş hızlandırıcı eğitimleri
 •  Prototipleme, test ve tasarım desteği
 • Sanayi ve akademiden alanında uzman mentor desteği
 • Mobilite ekosistemi paydaşlarının bir araya geldiği ve EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye tarafından düzenlenen Connect4Mobility’de yer almak
 • Finansman danışmanlık desteği
 • EIT Urban Mobility’nin özel proje ve yatırım desteklerine erişim fırsatı
 • EIT Urban Mobility tarafından yayınlanan yatırım, fon ve proje çağrılarına başvuru desteği

Neden Innomotion’a Başvurmalısın?

Sabancı Üniversitesi’nin akademik tecrübelerinden faydalanırken Farplas ve PwC Türkiye’nin uzun yıllara dayanan sanayi ve uluslararası yatırımcı bakış açısı tecrübelerinden faydalanabilir ve girişiminin gelişimini hızlandırabilirsin.

EIT Urban Mobility ekosistemine dahil olarak çok daha geniş bir uluslararası yatırım ağına ve aynı şekilde proje ve fon fırsatlarına erişim sağlayabilirsin.

Sabancı Üniversitesi’nin uzman ve akademisyenlerinden, Farplas’ın ve PwC Türkiye’nin yöneticileri ve alanında uzman çalışanlarından eğitim ve mentörlük alma fırsatı yakalayabilirsin.

Farplas/Fark Labs çatısı altında Better Future Path hızlandırma programına girme şansını yakalayabilirsin.

Connect4Mobility etkinliklerinde girişimini tanıtma fırsatı yakalayabilir ve akıllı ulaşım sektörünün paydaşları ile bir araya gelebilirsin. Bununla birlikte çözümünü Farplas’ın, Fark Labs’in, Sabancı Üniversitesi’nin ve PwC Türkiye’nin yatırım ağı ile tanıtabilirsin.

EIT Urban Mobility’nin girişimlere yönelik sağladığı tüm desteklerden hızlıca haberdar olup gerekli tüm destekleri EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye ekibinden alabilirsin.

Innomotion Odak Alanları

1

Aktif Ulaşım

Aktif ulaşımı bir ulaşım aracı olarak fiziksel aktivitelerin yapılması olarak ele alan bu alan, yürüyüş, bisiklet, pedal destekli elektrikli bisikletler, kick-scooterlar ve kaykay gibi ulaşım araçlarını içermektedir. Eğlence amaçlı yapılan yürüyüş ve bisiklet kullanımı bu alanın kapsamında değildir.

 • Altyapıları aktif ulaşım yöntemlerini kullananlar için daha cazip hale getirecek yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi
 • Aktif ulaşım yöntemlerini kullananların toplu taşımaya erişimini sağlayacak çözümlerin uygulanması
 • Altyapının daha anlaşılabilir ve erişilebilir olmasını sağlayacak dinamik rotalama çözümlerinin geliştirilmesi
2

Mobilitenin Geleceği

Yaşama, çalışma ve hareket etme şeklimizi değiştirecek yenilikçi hizmetlerin ve yıkıcı
teknolojilerin geliştirilmesine odaklanan bu alanda farklı sektörleri ve alanları şekillendirecek
dijital teknolojiler arasında yer alan yapay zeka, blockzincir, 5G ve Nesnelerin İnterneti (IOT)
gibi çalışmalara odaklanılmaktadır. Bu çalışmalar, MaaS’ı, toplu taşıma sistemlerinin
mikromobilite ve aktif ulaşım ile entegrasyonunu, otonom sürüşü ve şehiriçi hava ulaşımını
yeniden tasarlamak ve uygulamak için öncül alanlar olacaklardır.

 • Şehirlerin kendi politikalarını uygulamalarına yardımcı olarak şehir hizmetlerinin entegrasyonuna katkıda bulunulması
 • Yeni hizmetler için iş modelinin test edilmesi ve uygulanması
 • Çözümün farklı Avrupa bölgelerinde kullanım için ölçeklendirme ve yaygınlaştırma potansiyeline sahip olması
 • Vatandaşlar için daha iyi mobilite hizmetlerinin sunulması, erişilebilirliğin arttırılması, karbon emisyonunun azaltılması ve kentsel alanların daha verimli kullanılması
3

Sürdürülebilir Kent Lojistiği

Koli taşımacılığı, inşaat malzemelerinin inşaa sahalarına nakliyesi, evsel ve ticari çöplerin toplanması gibi alanları da kapsayarak tüm şehir içi yük lojistiğine yönelik çözümlerin geliştirilmesine odaklanılmaktadır.

 • Yeni lojistik çözümleri, geleceğin araç tasarımları, şehir içi hava lojistiği, davranışsal ve teknolojik iyileştirmeler yoluyla kentsel lojistik operasyonlarının iyileştirilmesi
 • Çözümler düşük karbon, kolay erişilebilir, güvenli, verimli ve çevre dostu olmalıdır.
 • Daha sağlıklı ve daha güvenli ortamların sağlanması, karbon emisyonunun azaltılması, yerel hava ve ses kirliliğinin azaltılması ile yaşam kalitesinin arttırılması
4

Mobilite & Enerji

Ulaşımdan kaynaklanan karbon emisyonunu azaltması, toplu şarj çözümlerinin ve altyapının iyileştirilmesi, toplu taşımanın karbonsuzlaştırılması, düşük emisyonlu son kilometre teslimat çözümleri geliştirilmesi, kentsel ortamlarda pil yaşam döngüsü yönetiminin iyileştirilmesi, mikromobilite çözümlerinin optimize edilerek dağıtımının hızlandırılmasını sağlayacak çözümlerin geliştirilmesi ve bunun yanı sıra yeşil hidrojen ve diğer düşük emisyonlu yakıt alternatiflerinin kullanımının hızlandırılması için yeni çözümlerin geliştirilmesi beklenmektedir.

 • Temiz ve yeşil araçlarının kullanımının artırılması
 • Karbon emisyonunun azaltılması
 • Kent içi yaşam kalitesinin arttırılması
 • Kentsel alanların verimliliğinin arttırılması

Başvuru Koşulları

Türkiye’de yerleşik bir start-up olmak

Kentsel hareketliliğin olumsuz sağlık, güvenlik ve çevre etkilerini azaltma

Kamusal alanların kalitesinin artırılması

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş olan SDG 3, SDG 7, SDG 8, SDG 9, SDG 11, SDG 13 olarak belirtilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında (SDG) en az bir veya daha fazlasına katkı sağlamak

Avrupa ülkeleri ve Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı asosiye ülkeleri dışından (varsa) hissedarların toplam %5’den fazla hisseye sahip olmaması gerekmektedir.

Prototip çalışmaların tamamlamış olmak ya da daha üst aşamada olmak (THS 4 ya da üstü)

Innomotion Ajandası

16 Mayıs Açılış Toplantısı

Eğitimlerin başlama tarihi: 16 Mayıs

Mentorlük desteklerinin başlama tarihi: 16 Mayıs

Ara değerlendirme:

Demo-day: 1 Temmuz

Sonuç değerlendirmesi: 1 Temmuz

Finalistler için Mentorluk: 1-15 Temmuz

Connect4Mobility: Eylül – Ekim

Kentsel Hareketlilik Çalıştayı: Kasım

Yönetici Kuruluşlar

İletişim Formu

Şehirlerimizin karşılaştığı hareketlilik problemlerini çözmek için hemen başvurun!

Başvuru Formu